S/NO SERVICES OBLIGATIONS CHARGES TIMELINE
1. Response to verbal enquiries at the office reception Visit the office voluntarily Nil Immediately: If the requested information is available.
Five minutes: Referred to a relevant officer if more details are required
2. Response to phone calls Make a phone call Nil Immediately
3. Response to written correspondence Send an email Nil 24 hours: Email acknowledgement response.
14 days: If the requested information needs more analysis.
4. To be attended to by an officer Visit the office voluntarily Nil Five minutes
5. Handling and response to written complaints Communicate and disclose details of complaint Nil 21 days
6. Capacity building on Intellectual Property issues and entrepreneurship Participate in the capacity building workshop Nil Annually
7. Recognise and award innovators Participate in the competitive program, follow all the instructions and fulfill all the requirements Nil Annually
8. Innovation grant for commercialisation Participate in the competitive program, follow all the instructions and fulfill all the requirements Nil Annually

For General Inquiries: info@innovationagency.go.ke
For complaints: secretariat@innovationagency.go.ke

S/NO HUDUMA MAJUKUMU MALIPO MUDA WA WAKATI
1. Jibu kwa maswali ya maneno kwenye mapokezi ya ofisi Tembelea ofisi Hakuna Mara moja: Ikiwa maelezo yanayoombwa yako tayari
Dakika tano: Ikiwa maelezo zaidi yanahitajika, huelekezwa kwa afisa husika
2. Jibu kwa simu Piga simu Hakuna Mara moja
3. Jibu kwa mawasiliano ya barua Tuma barua pepe Hakuna Masaa 24: Jibu la barua pepe
Siku 14: Kama maelezo yaliyoombwa yahitaji uchambuzi zaidi.
4. Kutumikiwa na afisa Tembelea ofisi Hakuna Dakika tano
5. Kushughulikia malalamiko yaliyoandikwa Wasiliana na ufunue maelezo ya malalamiko Hakuna Siku 21
6. Kujenga uwezo juu ya masuala ya mali ya kiinadamu na ujasiriamali Shiriki katika warsha ya kujenga uwezo Hakuna Kila mwaka
7. Kutambua na kutoa tuzo kwa wavumbuzi Shiriki katika mpango wa ushindani, fuata maelekezo yote na utimize mahitaji yote Hakuna Kila mwaka
8. Ruzuku ya uvumbuzi kwa ajili ya biashara Shiriki katika mpango wa ushindani, fuata maelekezo yote na utimize mahitaji yote Hakuna Kila mwaka

Kwa Maswali ya Jumla: info@innovationagency.go.ke
Kwa Malalamiko: secretariat@innovationagency.go.ke